FAQ

Werkgevers

Ja, dat kan! Bij VaardigWerk vinden we het belangrijk een bedrijfsarts te kiezen die bij u en uw organisatie past. Daarom werken wij samen met verschillende BIG geregistreerde bedrijfsartsen en kunnen we altijd zorgen voor een goede match.

Ja, al onze bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en overige specialisten zijn geregistreerd en gecertificeerd. Zo weten wij zeker dat u alleen maar te maken krijgt met professionals.

Als werkgever bent u doorgaans verplicht het loon van werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid te betalen, ook als de oorzaak hiervan buiten het werk te vinden is. Heeft u een specifieke case? Neem dan voor advies contact met ons op.

Nee, een Arbodienst is niet verplicht. Wel bent u verplicht zich te houden aan diverse wetten, zoals de Arbowet. U mag dit zelf uitvoeren. Omdat dit erg complex kan zijn kunt u dit ook uitbesteden aan een Arbodienst. Dat scheelt een hoop tijd, werk, en geld.

Werknemers

Uw arbodienst mag wettelijk vragen naar een aantal zaken:

 • Telefoonnummer en verpleegadres
 • Verwachte duur van het verzuim (dus niet van ziekte)
 • Benutbare mogelijkheden
 • Lopend werk (afspraken, werkzaamheden)
 • Is sprake van een bedrijfsongeval?
 • Is een andere partij aansprakelijk? Bijvoorbeeld bij verkeersongeval

Natuurlijk mag u zelf meer informatie bespreken als die relevant is. Vaak wordt dat ook  Uw arbodienst mag geen medische informatie opnemen in het dossier, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Uw werkgever mag wettelijk vragen naar een aantal zaken:

 • Telefoonnummer en verpleegadres
 • Verwachte duur van het verzuim (dus niet van ziekte)
 • Benutbare mogelijkheden
 • Lopend werk (afspraken, werkzaamheden)
 • Is sprake van een bedrijfsongeval?
 • Is een andere partij aansprakelijk? Bijvoorbeeld bij verkeersongeval

Natuurlijk mag u zelf meer informatie bespreken als die relevant is. Uw werkgever mag geen medische informatie opnemen in het dossier, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

De bedrijfsarts is degene die mag bepalen in hoeverre u arbeidsgeschikt bent en of u uw werk kan doen. Bent u het niet eens met het verslag van de bedrijfsarts? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

U bent wettelijk verplicht mee te werken aan uw eigen re-integratie. Een onderzoek door een bedrijfsarts is hier onderdeel van. Als u niet meewerkt aan dit onderzoek kan niet vastgesteld worden of u geschikt bent voor werk. Als gevolg kan uw werkgever besluiten het loon op de schorten.

U bent samen met uw werkgever en diens arbodienst verantwoordelijk voor uw re-integratie. Komt u er met uw werkgever niet meer uit? Dan kunt u advies vragen bij een vakbond of een andere belangenorganisatie of een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

U bent samen met uw werkgever en diens arbodienst verantwoordelijk voor uw re-integratie. Komt u er met uw werkgever niet meer uit? Dan kunt u advies vragen bij een vakbond of een andere belangenorganisatie of een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

De bedrijfsarts is degene die mag bepalen in hoeverre u arbeidsgeschikt bent en of u uw werk kan doen. Bent u het niet eens met het verslag van de bedrijfsarts? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Wij vinden het vervelend te horen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Onze procedure leest u terug in ons klachtenreglement.

Wij vinden het vervelend te horen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Onze procedure leest u terug in ons klachtenreglement.