Losse diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek

U wilt weten of uw werknemer terug kan keren in de oude functie, of waarom re-integratie niet loopt zoals gepland. In een Arbeidsdeskundig onderzoek kijkt onze specialist naar de mogelijkheden van uw werknemer, en van uw organisatie. Het AD onderzoek moet duidelijk maken of, en in hoeverre, werkhervatting mogelijk is. De arbeidsdeskundige geeft een advies […]

Meer informatie

Arbouw keuringen

Met een Arbouw keuring wordt uw medewerker getest op alle belangrijke zaken die te maken hebben met het werken in de bouw. Zowel voor beginnende medewerkers (de Intrede Keuring) als voor ervaren bouwvakkers (PAGO) bieden wij keuringen aan. Onze keuringen worden altijd uitgevoerd door een gespecialiseerde deskundige en voldoen aan de relevante wetgeving. Specialistische keuringen […]

Meer informatie

BHV Cursus

Naar aanleiding van de Arbeids- omstandighedenwet dient deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening verleend worden. Met gediplomeerde BHV’ers in dienst voldoet u aan deze wetgeving. De cursus BHV bestaat in ieder geval uit: Cursus gegeven door gediplomeerde docent Onderdelen: eerste hulp, communicatie, ontruiming, basale brandbestrijding en AED-training Examen Certificaat / BHV Pas De duur […]

Meer informatie

Brandweerkeuring

Met een Brandweerkeuring wordt uw medewerker getest op alle belangrijke zaken die te maken hebben met het werken als (bedrijfs)brandweerman. Onze keuringen worden altijd uitgevoerd door een gespecialiseerde deskundige en voldoen aan de relevante wetgeving. Specialistische keuringen kunnen altijd aangevuld en uitgebreid worden. Wij horen graag wat uw wensen zijn.

Meer informatie

Casemanagement

Alle vragen op het gebied van ziekteverzuim, vitaliteit, een re-integratietraject en nog veel meer, kunt u aan ons voorleggen. Wij hebben specialisten in dienst die u kunnen voorzien van goed advies. Heeft u een bepaalde case die wij van u kunnen overnemen? Ook voor een second opinion bent u bij ons aan het goede adres! Omdat ieder geval uniek […]

Meer informatie

Duikkeuring

Met een Duikkeuring wordt uw medewerker getest op alle belangrijke zaken die te maken hebben met het werken als (bedrijfs)duiker. De keuringsarts geeft aan voor hoe lang je bent goedgekeurd. Het advies is altijd een preventief duikmedisch onderzoek te laten verrichten vóór een eerste duik. Onze keuringen worden altijd uitgevoerd door een gespecialiseerde deskundige en […]

Meer informatie

Offshore keuring

Met een Offshorekeuring wordt uw medewerker getest op alle belangrijke zaken die te maken hebben met het werken in de offshore. Onze keuringen worden altijd uitgevoerd door een gespecialiseerde deskundige en voldoen aan de relevante wetgeving. Specialistische keuringen kunnen altijd aangevuld en uitgebreid worden. Wij horen graag wat uw wensen zijn.

Meer informatie

Outplacement

U heeft een werknemer waar u niet verder mee kunt. Outplacement is een ander woord voor ontslagbegeleiding. De werknemer wordt begeleid bij het snel vinden van een nieuwe baan. In een outplacementtraject gaat onze re-integratie expert samen met uw (voormalig) medewerker aan de slag in het vinden van een nieuwe baan.

Meer informatie

PAGO

De Arbowet verplicht u om uw werknemers een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Onze specialist kan dit onderzoek voor u uitvoeren om zo de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s van uw werknemers in kaart te brengen. De De Arbowet verplicht u om uw werknemers een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. De basis voor het […]

Meer informatie

Preventief Medisch Onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek waarin de gezondheid van uw medewerkers wordt onderzocht. Dit onderzoek zorgt ervoor dat eventuele problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, iedere werknemer krijgt een persoonlijk advies om zijn gezondheid op pijl te houden. Sinds 2007 is een werkgever verplict een PMO aan te bieden als medewerkers daar om vragen. […]

Meer informatie

Re-integratietrajecten (1e en 2e spoor)

Uw medewerker kan niet meer terugkeren in de oude functie. Samen kijken we of de medewerker ander werk kan doen binnen de organisatie of bij een ander bedrijf. Wit u een medewerker terug laten keren bij uw organisatie, maar kan dat niet (direct) in de oude functie? Dan spreken wij van re-integratie 1e spoor. In sommige […]

Meer informatie

RI&E

U heeft werknemers in dienst en bent daarom wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te maken. Onze specialist zorg dat uw RI&E en bijbehorende plan van aanpak helemaal klopt. Heeft u nog geen RI&E? Wij helpen u graag met het opstellen hiervan. Bij het maken of controleren van een RI&E maken wij gebruik […]

Meer informatie

Rijbewijskeuring

Met een Rijbewijskeuring wordt uw medewerker getest op alle belangrijke zaken die te maken hebben met het werken als chauffeur. Onze keuringen worden altijd uitgevoerd door een gespecialiseerde deskundige en voldoen aan de relevante wetgeving. Specialistische keuringen kunnen altijd aangevuld en uitgebreid worden. Wij horen graag wat uw wensen zijn.

Meer informatie

Taxikeuring

Met een Taxikeuring wordt uw medewerker getest op alle belangrijke zaken die te maken hebben met het werken als taxichauffeur. Onze keuringen worden altijd uitgevoerd door een gespecialiseerde deskundige en voldoen aan de relevante wetgeving. Specialistische keuringen kunnen altijd aangevuld en uitgebreid worden. Wij horen graag wat uw wensen zijn.

Meer informatie

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek gaat in op de vraag of de werkplek van een werknemer aansluit bij deze persoon, en of er verbeteringen mogelijk zijn die gezondheidsklachten verhelpen of voorkomen. Met een werkplekonderzoek verlaagt u als werkgever het verzuim van uw werknemers en voorkomt u problemen naar aanleiding van verkeerde werkgewoonten. Een werkplekonderzoek bestaat in ieder geval […]

Meer informatie