Over ons

Over ons

Een zieke werknemer kan flink in de papieren lopen. Daarom loont investeren in preventie. Allround arbodienst VaardigWerk combineert kennis met een creatieve aanpak. Wij brengen uw kosten omlaag en vergeten onderweg nooit waar het om draait: mensen met een verhaal.

 

Standaardprocedures zijn bij ons altijd leidend, maar nooit beperkend. Anders verlies je uit het oog dat elke situatie uniek is. Bovendien kan je dan nooit dat stapje extra zetten. Daarom kijkt VaardigWerk verder – ook als iemand ziek is. Want wij kennen uw bedrijf, de mensen en de omstandigheden.

Als flexibele en slagvaardige organisatie boeken wij snel duurzame resultaten voor bedrijven, groot en klein. Van verzuim en re-integratie tot outplacement en PMO. Dankzij persoonlijke contacten en bewezen methodes houdt u onder de streep niet alleen geld over, maar ook betere mensen.

Kennismakingssessie

Aanmelden Nieuwsbrief

Ons team

Casemanagers

Bij de re-integratie van een zieke werknemer komt heel wat kijken, zeker wanneer een werknemer langdurig ziek is. De casemanager is de schakel tussen de werkgever, werknemer, UWV en de bedrijfsarts. Bij VaardigWerk heeft u een vaste casemanager die het totale verzuimproces begeleidt. Met up-to-date kennis van de huidige wet- en regelgeving zorgt de casemanager ervoor dat alle betrokkenen doen wat ze moeten doen om het verzuim zo veel mogelijk terug te dringen. Werken met een vaste casemanager heeft als bijkomend voordeel dat deze uw bedrijf door en door kent. De casemanager houdt het dossier en de verzuimstatistieken bij en kan zo proactief inspelen op het voorkomen van verzuim. U bent verzekerd van advies op maat over preventiemaatregelen en het terugdringen van bestaand verzuim. Zo voorkomen we samen uitval van werknemers, onnodige kosten en sancties van het UWV. Is uw werknemer ziek? Dan stelt de casemanager in overleg met alle partijen een plan van aanpak op. Ook kan de casemanager samen met uw werknemer een interventietraject starten om de arbeidsgeschiktheid te bevorderen. Blijkt uw werknemer langdurig ziek? Dan start onze casemanager een traject om uitval via de WIA te voorkomen. Indien uw werknemer niet meer kan terugkeren in zijn oude functie, begeleidt de casemanager het zogeheten "spoor 2 traject” om uw zieke werknemer te laten re-integreren via ander werk.

Arboverpleegkundige

De arboverpleegkundige speelt cruciale rol in verzuimpreventie en de re-integratie van zieke werknemers. De arboverpleegkundige werkt nauw samen met de bedrijfsarts en kan een deel van diens taken overnemen. Kijkt de bedrijfsarts naar de medische belastbaarheid van de werknemer van een zieke werknemer, de arboverpleegkundige maakt de vertaalslag naar de inzetbaarheid in eigen of aangepast werk en kan beoordelen of het geboden werk passend is. De Arboverpleegkundige mag medische informatie opvragen bij u als werknemer en neemt dit met de bedrijfsarts door. De bedrijfsarts blijft verantwoordelijk voor een zieke medewerker. De Arboverpleegkundig is de verlengde arm van de bedrijfsarts.

Bedrijfsartsen

De bedrijfsarts speelt een cruciale rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Onze bedrijfsartsen zijn erkend medisch specialisten op het gebied van werk en gezondheid. Alle werknemers moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is onafhankelijk ten opzichte van de werkgever en werknemer. Een werkgever mag geen medisch oordeel vellen over de arbeidsongeschiktheid van een zieke werknemer. Is uw werknemer ziek, dan is het aan de bedrijfsarts om de beperkingen van deze werknemer vast te stellen. Deze legt hij vast in een Probleemanalyse of een adviesrapportage met daarin ook de mogelijkheden voor terugkeer in eigen of aangepast werk. Ook over de duur het totale verzuim mag alleen de bedrijfsarts een oordeel vellen. In het voorkomen van verzuim kan de bedrijfsarts tevens een belangrijke rol spelen. Los van een verzuimperiode kunnen werknemers via het open spreekuur terecht bij de bedrijfsarts voor ze uitvallen met gezondheidsklachten die verband houden met het werk. Het open spreekuur is bedoeld voor vragen over een te hoge werkdruk of de inrichting van de werkplek, zoals een goede stoel of een verstelbaar bureau.

Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is een onafhankelijke adviseur, beoordelaar en coach. VaardigWerk zet een arbeidsdeskundige in wanneer werknemers niet (meer) in staat zijn hun werk op dezelfde manier voort te zetten. De arbeidsdeskundige onderzoekt wat de re-integratiemogelijkheden zijn van een zieke werknemer en in hoeverre terugkeer naar het eigen werk mogelijk is. Dit gebeurt middels een Arbeidsdeskundig Onderzoek. De arbeidsdeskundige geeft hierin een onafhankelijk advies over het eventueel hervatten van werk, het re-integratietraject en de mogelijkheden hiervoor binnen (of buiten) de huidige organisatie. Het Arbeidsdeskundig Onderzoek bestaat in ieder geval uit: • Inlezen dossier; • Aparte gesprekken met de werkgever en de zieke werknemer; • Bedrijfsonderzoek; • Concept rapportage; • Terugkoppeling conceptrapport aan werkgever en werknemer; • Definitief rapport. De duur van een Arbeidsdeskundig Onderzoek wisselt afhankelijk van de specifieke situatie. VaardigWerk streeft naar een duur van maximaal 14 dagen. Met een rapport van een arbeidsdeskundige van VaardigWerk voldoet u als werkgever aan de eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Ook minder verzuim en een gezonder werknemersklimaat?

Vaardigwerk is uw allround arbodienst

Maak een afspraak

of bel direct 0172-759980