Wetgeving

U heeft te maken met verschillende arbeidswetten. Als werkgever of werknemer zijn er veel rechten en plichten waar u rekening mee moet houden.
Arbowetgeving is meer dan alleen de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Onder Arbowetgeving verstaan we: alle wetten en regels die te maken hebben met arbeidsomstandigheden.
Naast de Arbowetgeving zijn er andere regels en wetten die te maken hebben met werk en verzuim. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Privacy en Wet Verbetering Poortwachter. Hier bespreken we de belangrijkste regels.

Heeft u een vraag over wetgeving? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie over Wetgeving?

Wij helpen u graag persoonlijk verder

Direct contact