Aangescherpte Werkwijzer Poortwachter: 3 dingen die u moet weten

In december publiceerde het UWV een ge-update versie van de Werkwijzer Poortwachter. Dit document dient als handleiding voor werkgevers, arbodeskundigen en verzekeringsartsen tijdens de re-integratie van zieke werknemers. De nieuwe versie bevat diverse aanvullingen en aanscherpingen. Wat moet u als werkgever weten?

1. Geen inhoudelijke wijzigingen…
De oorspronkelijke ‘Werkwijzer Poortwachter’ werd gepubliceerd in 2017 en verving de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van gebruikers van de Werkwijzer, besloot het UWV het document her en der te verduidelijken en aan te vullen. De nieuwe Werkwijzer Poortwachter is hier (PDF) te downloaden. Door blauwe strepen in de kantlijn zijn nieuwe stukken tekst snel terug te vinden. Ook zijn er redactionele aanpassingen gedaan. Het is goed om te weten dat er strikt genomen inhoudelijk gezien geen wijzigingen zijn doorgevoerd.

2. …Maar wél aanscherpingen
Toch zijn bepaalde aanvulling wel degelijk te lezen als aanscherpingen. Neem de inspanningen die van werkgevers worden verwacht in de re-integratie eerste spoor. De werkgever dient onderzoek te doen naar herplaatsingsmogelijkheden binnen zijn organisatie – dat is uiteraard bekend. Maar dit onderzoek draait niet alleen meer om beschikbare ‘functies’, maar ook – expliciet – om ‘taken’. Volgens de nieuwe werkwijzer moet ‘zo nodig op taakniveau’ worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor re-integratie. Dat vraagt om extra inspanningen van de werkgever.

Ook is duidelijker omschreven wat de Inspectie verstaat onder ‘adequate activiteiten’. Volgens een aanvulling kan een traject alleen als ‘adequaat’ worden aangemerkt als het ‘direct’ wordt gewijzigd ‘als de situatie daartoe aanleiding geeft’. Een momentje verslappen is er dus niet meer bij.

3. Sancties nog steeds op de loer

Ook met de vernieuwde werkwijzer blijft één ding als een paal boven water staan: werkgevers kunnen zich maar beter de sloffen uit hun lijf lopen voor hun zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. Worden uw re-integratie-inspanningen als onvoldoende beoordeeld, of zet u het tweede spoor te laat in (binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie!), dan kunt u sancties tegemoet zien, zoals een verlengde loondoorbetalingsverplichting.

Vragen of doorpraten over dit onderwerp? Bel VaardigWerk op 0172 759 980.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Casemanagement

Heeft u vragen op het gebied van ziekteverzuim, vitaliteit, een re-integratietraject en of wilt u een second opinion? Neem contact met ons op. Onze...

Lees meer keyboard_backspace

Taxikeuring

Met onze Taxikeuring kunnen uw taxichauffeurs altijd gezond en veilig de weg op. Wie wil werken als taxichauffeur dient in het bezit te zijn van...

Lees meer keyboard_backspace

Rijbewijskeuring

Laat uw chauffeurs medisch keuren door onze specialist zodat ze veilig de weg op kunnen. Nederland kent een hoge verkeersveiligheid. Een van de...

Lees meer keyboard_backspace

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten worden voorkomen of...

Lees meer keyboard_backspace

Bekijk meer losse diensten Meer diensten

Voor wie mogen wij werken?