Abonnement

Casemanagement

Vanaf €92.50,- per jaar

per medewerker per jaar

Abonnement Casemanagement

Een zieke medewerker kost u volgens meerdere onderzoeken ruim 250 euro per dag. U moet niet alleen het loon van uw medewerker doorbetalen, maar ook zorgen voor adequate vervanging. Daarbij moet u ook voldoen aan alle complexe Arbowetgeving en loopt u het risico op sancties van het UWV of, bij een ongeval, de arbeidsinspectie als u de zaken niet goed op orde heeft.

Voor u als werkgever is een goed verzuimbeleid dus van groot belang. U wilt uw verzuim zo laag mogelijk houden en voldoen aan de relevante wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staan een aantal wettelijke termijnen waar werkgever en medewerker zich aan moeten houden. Ook beschrijft deze wet de rechten en plichten van de betrokkenen.

Met het abonnement inclusief Casemanagement van VaardigWerk weet u zeker dat u als werkgever voldoet aan de wettelijke termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter en dat er een juiste balans is tussen de rechten en plichten van u en uw medewerker. U wordt hierin bijgestaan door onze casemanagers.

Binnen het Basisabonnement inclusief Casemanagement van VaardigWerk betaalt u een vast bedrag per medewerker per jaar voor onze verzuimsoftware en onbeperkte (telefonische) ondersteuning (Wet Verbetering Poortwachter gerelateerd).

Deze abonnementsdienst kost € 83,- per medewerker per jaar. Het abonnement inclusief Casemanagement bestaat in ieder geval uit:

  • Compleet pakket verzuimsoftware
  • Onbeperkte (telefonische) ondersteuning door de medewerkers van VaardigWerk op gebied van verzuim, P&O, arbeidsrecht en meer (Wet Verbetering Poortwachter gerelateerd)
  • Alle werkzaamheden van de casemanagers van VaardigWerk (Wet Verbetering Poortwachter gerelateerd)
  • Proactieve bewaking Wet Verbetering Poortwachter vanuit VaardigWerk
  • Balans tussen rechten en plichten van werkgever en medewerker

Alle bijkomende diensten, bijvoorbeeld de inzet van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratie 2e spoor, worden los gefactureerd.* De kosten worden altijd vooraf aan u kenbaar gemaakt en de activiteiten worden pas na akkoord van werkgever ingezet. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

De duur van de samenwerking is minimaal 1 jaar en wordt daarna tot wederopzegging stilzwijgend verlengd. De annuleringstermijn is opgenomen in de algemene voorwaarden.

*Kijk voor de exacte inhoud van de abonnementen op onze tarievenlijst. Deze kan worden opgevraagd via sales@vaardigwerk.nl 

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten