Abonnement

IVOOR

Vanaf €165,-

per medewerker per jaar *excl. inloopdossiers

Abonnement IVOOR

Een zieke medewerker kost u volgens meerdere onderzoeken ruim 250 euro per dag. U moet niet alleen het loon van uw medewerker doorbetalen, maar ook zorgen voor adequate vervanging. Daarbij moet u ook voldoen aan alle complexe Arbowetgeving en loopt u het risico op sancties van het UWV of – bij een ongeval- de arbeidsinspectie als u de zaken niet goed op orde heeft.

Voor u als werkgever is een goed verzuimbeleid dus van groot belang. U wilt uw verzuim zo laag mogelijk houden en voldoen aan de relevante wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Dat brengt ook de nodige kosten met zich mee. Specialisten zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen of ergonomen, kosten vanwege hun expertise veel geld. Ook loopt u het risico in bepaalde perioden extra geld kwijt te zijn, als u bijvoorbeeld de pech heeft dat veel medewerkers tegelijk ziek zijn.

Met het IVOOR-abonnement beperkt uw deze kosten en risico’s. U weet vooraf precies hoeveel geld u kwijt bent aan uw verzuim. Wij houden uw verzuim in de gaten en zorgen dat u het direct weet als een actie vereist is. Ook kan VaardigWerk uw verzuim snel terugdringen: als uw verzuim eenmaal naar het minimum beperkt is, zorgen we er samen voor dat het laag blijft door preventieve maatregelen.

Binnen het IVOOR-abonnement van VaardigWerk betaalt u een vast bedrag per medewerker per maand voor verzuimhandelingen.

Deze abonnementsdienst kost €195,- per medewerker per jaar als u 25 medewerkers of minder in dienst heeft bij een verzuim van maximaal 8%. Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan betaald u voor deze abonnementsdienst €157,- per medewerker per jaar.
Het IVOOR-abonnement bestaat in ieder geval uit:

  • Compleet pakket verzuimsoftware
  • Onbeperkte (telefonische) ondersteuning door de medewerkers van VaardigWerk op gebied van verzuim, P&O, arbeidsrecht en meer
  • Proactieve bewaking Wet Verbetering Poortwachter vanuit VaardigWerk
  • Balans tussen rechten en plichten van werkgever en medewerker
  • Alle verzuimdiensten zoals onder andere inzet van bedrijfsartsen of casemanagement
  • Terugdringen van verzuim naar afgesproken niveau

Alle bijkomende diensten, bijvoorbeeld de inzet van arbeidsdeskundigen en re-integratie 2e spoor, worden los gefactureerd.* De kosten worden altijd vooraf aan u kenbaar gemaakt en de activiteiten worden pas na akkoord van werkgever ingezet. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

De duur van de samenwerking is minimaal 1 jaar en wordt daarna tot wederopzegging stilzwijgend verlengd. De annuleringstermijn is opgenomen in de algemene voorwaarden.

*Kijk voor de exacte inhoud van de abonnementen onze tarievenlijst. Deze kan worden opgevraagd via sales@vaardigwerk.nl 

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten