Kijk ook even op de áchterkant van die beschikking

Het loopt alweer tegen het einde van het jaar. Voor u als werkgever betekent dit dat u een beschikking op de mat tegemoet kunt zien. Binnenkort krijgt u te horen hoeveel WGA-premie u moet betalen en hoe hoog uw bijdrage is voor de Werkhervattingskas. Als u straks het formulier met daarop uw WGA-premie in handen … Lees meer

Verwijs niet te makkelijk door naar de bedrijfsarts

Vijf jaar geleden telde Nederland nog bijna 2.000 bedrijfsartsen. Inmiddels zijn dat er nog maar zo’n 1.600 en de verwachting is dat dit de komende jaren blijft afnemen. Voor bedrijven met zieke medewerkers betekent dit langere wachttijden en mogelijk hogere kosten – maar dat hoeft niet! Ondernemers hebben vaak de neiging om medewerkers met klachten … Lees meer

Goed werkgeverschap? Een PMO is méér dan een vragenlijst

Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Ondanks dat de vereisten vanuit de wet minimaal zijn, verzaken veel mkb-bedrijven in het überhaupt aanbieden van een PMO. Zonde, want er valt voor werkgevers veel te winnen. Artikel 18 van de arbeidsomstandigheden wet schrijft het volgende voor: “De werkgever stelt de … Lees meer

RI&E: check ‘m zelf, voordat de Inspectie het doet

De helft van de Nederlandse bedrijven beschikt niet over een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dat is zorgwekkend, maar denk niet dat bedrijven mét RI&E zoveel beter af zijn. In de praktijk blijkt het document vaak ondermaats, onduidelijk of gedateerd. Werk aan de winkel voor ondernemend Nederland. Elk bedrijf met medewerkers is wettelijk verplicht een RI&E … Lees meer

Werkgevers, opgelet: 22 procent meer loonsancties in 2017

Heeft u de re-integratie van zieke medewerkers op orde? U doet er goed aan uw activiteiten op dit vlak eens kritisch onder de loep te nemen. Het UWV is namelijk actiever dan ooit in het opleggen van sancties aan werkgevers bij wie de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn. Volgens HR Rendement is het aantal ‘inhoudelijke loonsancties’ van het UWV … Lees meer

Cursus: hoe om te gaan met frequent ziek personeel

We staan op de drempel van 2018. Als ondernemers willen we in het nieuwe jaar weer op volle kracht vooruit. Helaas loopt niet altijd alles zoals we zouden willen. Een frequent zieke werknemer kan uw plannen behoorlijk in de war schoppen. Uw personeel is uw kapitaal. Komt u door zieke werknemers handen tekort, dan komt … Lees meer

Is uw bedrijf klaar voor de vernieuwde Arbowet?

Nog iets minder dan twee weken en het is zover: op 1 juli aanstaande wordt de vernieuwde Arbowet van kracht. Als arbodienstverlener krijgt VaardigWerk hierover veel vragen. In dit blog zetten we de meest gestelde vragen plus de antwoorden voor u op een rij. Waar komen de wijzigingen in de Arbowet op neer? De bedrijfsarts, … Lees meer