Een zzp’er neemt personeel in dienst. En dan gaat het mis.

Stel: je bouwt als zzp’er een succesvol bedrijf op. Het werk loopt zo goed, dat je na lang wikken en wegen besluit je eerste personeelslid aan te nemen. Een mooie stap! Maar dan besluit dit personeelslid zich ziek te melden – en lekker op vakantie te gaan. In plaats van verdere groei dreigt opeens een financiële strop voor de ondernemer.

Een zieke werknemer kan een werkgever tot wel twaalf jaar lang geld kosten. Voor bedrijven uit het mkb, en in het bijzonder eenmanszaken, drukt dit wettelijk verplicht doorbetalen van het salaris zwaar op het bedrijfsresultaat. Met faillissementen tot gevolg.

Het bedrijf in kwestie was dan ook terecht bevreesd voor een langdurig traject. De ziekgemelde medewerker reageert niet meer op telefoontjes en andere berichtjes. Via social media wordt duidelijk dat de medewerker doodleuk op vakantie is en zich daar reuze vermaakt. Na de vakantie verschijnt de medewerker een dagje op het werk, om zich daarna andermaal ziek te melden.

Straf
Net als (te) veel andere bedrijven uit het mkb is ook dit bedrijf niet aangesloten bij een arbodienst (dit is wettelijk verplicht, op straffe van een boete van € 50.000). Nog dezelfde dag wordt een contract ondertekend met VaardigWerk; er is snel actie nodig. En wel in de vorm van een gesprek tussen de medewerker en een bedrijfsarts.

Een bedrijfsarts afsturen op een zieke medewerker wordt door veel werkgevers gezien als ‘controle’ of zelfs als ‘straf’. Een misvatting, niet in de laatste plaats omdat de bedrijfsarts neutraal is. Daarnaast is het gesprek niet alleen gericht op de ziekte, maar ook op de mogelijkheden die er wél zijn. En dat is in het belang van zowel werkgever als werknemer. Worden die mogelijkheden niet benut, dan wordt de drempel voor terugkeer steeds groter. En kan de ziekte, zeker wanneer er sprake is van psychische problematiek, langer duren dan nodig.

Oplossing
Nog op dezelfde dag dat het contract met VaardigWerk is getekend, wordt een gesprek gepland tussen de werknemer en de bedrijfsarts (de werknemer mag zo’n gesprek niet weigeren). Het advies van de bedrijfsarts aan beide partijen is om binnen een week met elkaar om tafel te gaan. Na aanvankelijke weigering door de werknemer, wordt er na tussenkomst van onze casemanager toch een afspraak gemaakt. In dit gesprek komen beide partijen tot bevredigende oplossing. De werknemer in kwestie vertrekt.

Binnen twee weken was alles gepiept. Kosten voor de werkgever? Minder dan € 300. Kosten van een langdurig zieke werknemer? Tot wel € 200.000 en, niet te vergeten, een jarenlang voortslepend en doodvermoeiend conflict. De keuze lijkt me geen moeilijke.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten