FAQ

Werkgevers

Ja een Arbodienst is verplicht; Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbodeskundige. Zo’n basiscontract is nu verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener. Uitzondering. Als een werkgever voor een maatwerkregeling kiest, dan dient de OR en of Personeelsvertegenwoordiging hier schriftelijk toestemming voor te verlenen.

Als werkgever bent u doorgaans verplicht het loon van werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid te betalen, ook als de oorzaak hiervan buiten het werk te vinden is. Heeft u een specifieke case? Neem dan voor advies contact met ons op.

Ja, al onze bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en overige specialisten zijn geregistreerd en gecertificeerd. Zo weten wij zeker dat u alleen maar te maken krijgt met professionals.

Ja, dat kan! Bij VaardigWerk vinden we het belangrijk een bedrijfsarts te kiezen die bij u en uw organisatie past. Daarom werken wij samen met verschillende BIG geregistreerde bedrijfsartsen en kunnen we altijd zorgen voor een goede match.

Zieke werknemers kosten veel geld. Tegenwoordig zijn werkgevers nog langer verantwoordelijk voor een zieke medewerker, zelfs als deze tijdelijk in dienst is. Schakel daarom een gecertificeerde arbodienst in voor een effectief verzuimbeleid.

Vaardigwerk Biedt 3 abonnement aan Basis, Casemanagement en IVOOR, waarbij u op basis van eigen behoefte volledig kan worden ontzorgd.

VaardigWerk is een SBCA-gecertificeerde arbodienst die werkgevers ondersteunt en adviseert bij ziekteverzuim, het arbobeleid en verzuimpreventie. Zo voorkomt u onnodig verzuim van uw werknemers en bespaart u veel geld.

VaardigWerk is een SBCA-gecertificeerde arbodienst en ondersteunt werkgevers bij het terugdringen van verzuim. Werkgevers zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst, tenzij er een personeelsvertegenwoordiging of OR aanwezig is. Dan geldt de maatwerkregeling.

De bedrijfsarts speelt een cruciale rol in de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Is uw werknemer ziek, dan stelt de bedrijfsarts de beperkingen en de inzetbaarheid van uw zieke werknemer vast. Ook over de duur van het totale verzuim velt de bedrijfsarts een oordeel.

VaardigWerk is een SBCA-gecertificeerde, allround arbodienst die werkgevers adviseert bij het arbobeleid, ziekteverzuim, verzuimpreventie en de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Het SBCA-keurmerk garandeert een uitstekende dienstverlening door VaardigWerk.

Wanneer iemand na langdurig verzuim niet meer kan terugkeren in zijn oude functie, wordt een 2spoortraject ingezet. Dan wordt bij een andere werkgever naar een passende functie gezocht zodat de werknemer daar kan re-integreren. Een gecertificeerde arbodienst ondersteunt u bij het re-integratietraject.

Is een werknemer door ziekte niet in staat om zijn werk uit te voeren dan is er sprake van ziekteverzuim. Een gecertificeerde arbodienst kan u helpen om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen en zo het verzuim effectief terug te dringen.

Werknemers

Uw werkgever mag wettelijk vragen naar een aantal zaken:

 • Telefoonnummer en verpleegadres
 • Verwachte duur van het verzuim (dus niet van ziekte)
 • Benutbare mogelijkheden
 • Lopend werk (afspraken, werkzaamheden)
 • Is sprake van een bedrijfsongeval?
 • Is een andere partij aansprakelijk? Bijvoorbeeld bij verkeersongeval

Natuurlijk mag u zelf meer informatie bespreken als die relevant is. Uw werkgever mag geen medische informatie opnemen in het dossier, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Wij vinden het vervelend te horen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Onze procedure leest u terug in ons klachtenreglement.

De bedrijfsarts is degene die mag bepalen in hoeverre u arbeidsgeschikt bent en of u uw werk kan doen. Bent u het niet eens met het verslag van de bedrijfsarts? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen.

Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

U bent samen met uw werkgever en diens arbodienst verantwoordelijk voor uw re-integratie. Komt u er met uw werkgever niet meer uit? Dan kunt u advies vragen bij een vakbond of een andere belangenorganisatie of een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

U bent samen met uw werkgever en diens arbodienst verantwoordelijk voor uw re-integratie. Komt u er met uw werkgever niet meer uit? Dan kunt u advies vragen bij een vakbond of een andere belangenorganisatie of een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

U bent wettelijk verplicht mee te werken aan uw eigen re-integratie. Een onderzoek door een bedrijfsarts is hier onderdeel van. Als u niet meewerkt aan dit onderzoek kan niet vastgesteld worden of u geschikt bent voor werk. Als gevolg kan uw werkgever besluiten het loon op de schorten.

De bedrijfsarts is degene die mag bepalen in hoeverre u arbeidsgeschikt bent en of u uw werk kan doen. Bent u het niet eens met het verslag van de bedrijfsarts? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Uw arbodienst mag wettelijk vragen naar een aantal zaken:

 • Telefoonnummer en verpleegadres
 • Verwachte duur van het verzuim (dus niet van ziekte)
 • Benutbare mogelijkheden
 • Lopend werk (afspraken, werkzaamheden)
 • Is sprake van een bedrijfsongeval?
 • Is een andere partij aansprakelijk? Bijvoorbeeld bij verkeersongeval

Natuurlijk mag u zelf meer informatie bespreken als die relevant is. Vaak wordt dat ook  Uw arbodienst mag geen medische informatie opnemen in het dossier, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Re-integratie houdt in dat iemand na langdurig verzuim weer aan het werk gaat. Een werknemer kan re-integreren in zijn oude functie, in een andere functie bij zijn werkgever of zelfs bij een andere werkgever. Een gecertificeerde arbodienst ondersteunt u bij het re-integratietraject.

VaardigWerk is een SBCA-gecertificeerde arbodienst en ondersteunt werkgevers bij het terugdringen van verzuim. Werkgevers zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst, tenzij er een personeelsvertegenwoordiging of OR aanwezig is. Dan geldt de maatwerkregeling.

De bedrijfsarts speelt een cruciale rol in de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Is uw werknemer ziek, dan stelt de bedrijfsarts de beperkingen en de inzetbaarheid van uw zieke werknemer vast. Ook over de duur van het totale verzuim velt de bedrijfsarts een oordeel.

VaardigWerk is een SBCA-gecertificeerde, allround arbodienst die werkgevers adviseert bij het arbobeleid, ziekteverzuim, verzuimpreventie en de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Het SBCA-keurmerk garandeert een uitstekende dienstverlening door VaardigWerk.

Wanneer iemand na langdurig verzuim niet meer kan terugkeren in zijn oude functie, wordt een 2spoortraject ingezet. Dan wordt bij een andere werkgever naar een passende functie gezocht zodat de werknemer daar kan re-integreren. Een gecertificeerde arbodienst ondersteunt u bij het re-integratietraject.

Is een werknemer door ziekte niet in staat om zijn werk uit te voeren dan is er sprake van ziekteverzuim. Een gecertificeerde arbodienst kan u helpen om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen en zo het verzuim effectief terug te dringen.

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf – meestal naast de ‘gewone’ functie – inzet om arbeidsrisico’s te verminderen en verzuim te helpen voorkomen. Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s) aanstellen. Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de directeur/eigenaar ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.