Goed werkgeverschap? Een PMO is méér dan een vragenlijst

Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Ondanks dat de vereisten vanuit de wet minimaal zijn, verzaken veel mkb-bedrijven in het überhaupt aanbieden van een PMO. Zonde, want er valt voor werkgevers veel te winnen.

Artikel 18 van de arbeidsomstandigheden wet schrijft het volgende voor: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Kosten
Dat is een weinig specifieke beschrijving. Het enige dat hieruit duidelijk wordt, is dat de werkgever verplicht is ‘een onderzoek’ aan te bieden en dat dit ‘periodiek’ dient te gebeuren. Hoewel dit wel degelijk een plicht betreft, wordt de ondernemer in de praktijk vrij gelaten in de invulling daarvan (ArboNed werkgevers raadt werkgevers aan eens in de drie jaar een PMO aan te bieden).

Of het aan de summiere beschrijving ligt of niet, feit is dat veel bedrijven, met name uit het mkb, het PMO aan zich voorbij laten gaan. Daarmee nemen zij een groot risico, terwijl een PMO al verkrijgbaar is vanaf € 54. Die kosten vallen in het niet bij die van een langdurig zieke werknemer.

Uitgebreid PMO
Ondernemers echter die serieus willen investeren in hun personeel, en waarde hechten aan goed werkgeverschap, doen er goed aan om een stapje extra te zetten. Het gebruikelijke PMO bestaat uit een vragenlijst. U kunt ook kiezen voor een uitgebreider PMO, dat bestaat uit een vragenlijst en een onderzoek door een bedrijfsarts. Hier betaalt u wat meer voor – een uitgebreid PMO heeft u vanaf € 150 – maar die investering betaalt zich dubbel en dwars terug.

Alle gezondheidsaspecten van uw medewerkers worden onder de loep genomen: de lichamelijke en geestelijke conditie, chronische aandoeningen en riskante leefgewoonten. Door actief de gezondheid van uw personeel te monitoren én te bevorderen, heeft u productiever personeel en een gezonder bedrijf. Maar daarvoor moet u wel nét iets meer doen dan wat de wet van u vraagt.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten