Klachtenreglement

Klachtenreglement

VaardigWerk B.V. vindt het erg belangrijk dat haar opdrachtgevers en hun medewerkers tevreden zijn over onze dienstverlening.

Indien u ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent door VaardigWerk B.V. of door ons ingehuurde deskundigen, kunt u bij ons een klacht indienen.

Het indienen van een klacht is procedureel vastgelegd. De procedure voor het indienen van uw klacht en de afhandeling van uw klacht door VaardigWerk B.V. staat hieronder beschreven. VaardigWerk B.V. garandeert u dat uw klacht serieus wordt genomen en zal uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
Indien u (opdrachtgever en of medewerker) van mening bent dat de betrouwbaarheid, deskundigheid, klantvriendelijkheid, invoelend vermogen, snelheid, toegankelijkheid of zorgvuldigheid van onze dienstverlening of van de begeleidende adviseurs en kerndeskundigen niet overeenkomt met wat met u is afgesproken of met wat u redelijkerwijs kon verwachten, kunt u een klacht indienen.

VaardigWerk B.V. begeleidt met name medewerkers of opdrachtgevers die een veranderproces doormaken. Daarbij benadert VaardigWerk B.V. haar opdrachtgevers en medewerkers op een respectvolle wijze, op basis van gelijkheid en vanuit de visie dat ieder individu uniek is. Tegelijkertijd is onze inzet altijd recht door zee en deze kan soms confronterend zijn. Dit kan leiden tot (emotionele) frictie tussen ons begeleidend adviseur/kerndeskundige en de opdrachtgever of de betreffende medewerker. Alleen wanneer daarbij naar uw mening wordt afgeweken van de bovengenoemde uitgangspunten kunt u een klacht indienen.

Vereisten voor het indienen van een klacht
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden via het daarvoor bestemde klachtenformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij VaardigWerk B.V. of invullen op onze website. Alleen volledig ingevulde klachtenformulieren worden in behandeling genomen.

Afhandeling van uw klacht door VaardigWerk B.V.
•    De ontvangst van uw klacht wordt binnen 10 werkdagen schriftelijk bevestigd door de directie van VaardigWerk B.V.
•    Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt u hier binnen 6 weken na ontvangst van de klacht over geïnformeerd.
•    Uw klacht wordt binnen een termijn van vier weken na indiening van de klacht afgehandeld.
•    De klacht zal worden behandeld door een onafhankelijke deskundige.

Rapportage van uw klacht door VaardigWerk B.V.
Opdrachtgevers van VaardigWerk ontvangen jaarlijks een overzicht van de afhandeling van klachten. De opdrachtgever ontvangt enkel een overzicht van die klachten die betrekking hebben op medewerkers die bij de opdrachtgever horen, mits de informatie niet te herleiden is tot individuele medewerkers.

Slotbepaling
De directie van VaardigWerk B.V. heeft deze regeling per 1 december 2016 opnieuw vastgesteld. Deze regeling kan, met inachtneming van de betreffende voorschriften, alleen door de directie worden gewijzigd. Bent u toch nog niet tevreden of bent u het niet eens met het besluit of met de afhandeling van uw klacht door VaardigWerk B.V., dan kunt u dit aangeven bij de directie. VaardigWerk zal dan een ander onafhankelijk persoon inschakelen om uw klacht te behandelen.

 

Onze voordelen
  • Wij kennen u en uw bedrijf
  • Snel minder verzuim
  • Online verzuimsoftware
  • 24/7 bereikbaar
  • Voldoen aan alle arbowetgeving

Wij helpen je graag

Dit is een kleine ondertitel

Direct contact

Effectief verzuimbeleid met advies en abonnementen op maat.

Maak een Afspraak

of bel direct 0172-759980