Losse diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek

U heeft een langdurig zieke werknemer en u wilt diens arbeidsmogelijkheden onderzoeken? Schakel onze arbeidsdeskundige in voor een deskundig en onafhankelijk advies. U wilt weten of uw werknemer kan terugkeren in zijn oude functie, of waarom de re-integratie niet volgens de planning verloopt. De arbeidsdeskundige onderzoekt dit in een Arbeidsdeskundig Onderzoek en geeft onafhankelijk advies […]

Meer informatie

Arbouw keuringen

Voorkom overbelasting en ziekteverzuim: kies voor onze Arbouw keuringen en laat uw medewerkers tijdig en periodiek medisch keuren. Het werken op een bouwplaats stelt eisen aan de fysieke conditie van uw medewerker. In het kader van verzuimpreventie zijn afspraken gemaakt over het keuren van werknemers in de bouw. Met een Arbouw keuring wordt uw medewerker […]

Meer informatie

BHV Cursus

Wees voorbereid op calamiteiten; weet wat te doen bij brand, ontruimingen of ongelukken. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten, verplicht de Arbowet dat er dagelijks tenminste één deskundige bedrijfshulpverlener (BHV’er) binnen uw bedrijf aanwezig is. De medewerker weet wat te doen bij een ontruiming, bij een beginnende brand en kan eerste hulp […]

Meer informatie

Brandweerkeuring

Met onze Brandweerkeuring is uw brandweermedewerker goed voorbereid om zijn werk veilig uit te voeren. Brandweerman is een zwaar beroep en het werk wordt onder vaak risicovolle omstandigheden uitgevoerd. Bovendien zijn brandweermedewerkers voor hun veiligheid vaak sterk van elkaar afhankelijk. Een uitstekende fysieke en mentale gezondheid is van levensbelang. Om te onderzoeken of de brandweerman […]

Meer informatie

Casemanagement

Heeft u vragen op het gebied van ziekteverzuim, vitaliteit, een re-integratietraject en of wilt u een second opinion? Neem contact met ons op. Onze specialisten voorzien u graag van advies. U heeft uw arbozaken op orde, maar toch kunnen zich kwesties voordoen waar u ondersteuning voor zoekt. Bijvoorbeeld wanneer de re-integratie van een langdurig zieke […]

Meer informatie

Duikkeuring

Verantwoord duiken begint met een goede conditie. Met onze medische duikkeuring weet u of uw duikmedewerker gezond en veilig kan werken. Een beroepsduiker werkt onder unieke en zware omstandigheden; het werk vindt plaats onder water en daar kunnen specifieke gevaren aan verbonden zijn. Om de veiligheid van de duiker en zijn buddy te waarborgen, is […]

Meer informatie

Offshore keuring

Laat uw offshore-medewerker medisch keuren om gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen te signaleren. Werken op een platform of booreiland stelt specifieke eisen aan de conditie van de offshore medewerker. Bovendien zijn offshore medewerkers sterk van elkaar afhankelijk: iemands aanwezigheid mag geen gevaar opleveren voor het overig aanwezige personeel. Een fysieke en mentale gezondheid is van groot […]

Meer informatie

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe baan. U heeft een werknemer waar u niet verder mee kunt. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een onoplosbaar arbeidsconflict, boventalligheid na een reorganisatie of omdat uw medewerker is vastgelopen in zijn carrière. […]

Meer informatie

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Een laag ziekteverzuim en betere prestaties op de werkvloer hangen nauw met elkaar samen. Het is dan ook belangrijk om de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen. Daarvoor is […]

Meer informatie

Preventief Medisch Onderzoek

Breng de gezondheid en verzuimrisico’s van uw medewerker in kaart met een Preventief Medisch Onderzoek.  De gezondheid van een werknemer komt vaak pas ter sprake wanneer deze zich ziekmeldt. Een belangrijk instrument om vroegtijdig in te spelen op gezondheidsklachten en uitval te voorkomen is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Een PMO brengt de algehele gezondheid, […]

Meer informatie

Re-integratietrajecten (1e en 2e spoor)

Uw zieke medewerker laten re-integreren in zijn oude functie of juist in een andere organisatie? Wij bieden uw werknemer individuele begeleiding naar passend werk. Wit u een medewerker terug laten keren bij uw organisatie, maar kan dat niet (direct) in de oude functie? Dan spreken wij van re-integratie 1e spoor. Wij begeleiden uw werknemer dan […]

Meer informatie

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan worden uitgevoerd. U heeft werknemers in dienst en bent daarom wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hierin worden alle risico’s in kaart gebracht die in het bedrijf of […]

Meer informatie

Rijbewijskeuring

Laat uw chauffeurs medisch keuren door onze specialist zodat ze veilig de weg op kunnen. Nederland kent een hoge verkeersveiligheid. Een van de belangrijkste factoren die van invloed is op de verkeersveiligheid is de rijvaardigheid van de chauffeur. Om de vaardigheid van chauffeur te onderzoeken is er de rijbewijskeuring. Met deze keuring wordt uw medewerker […]

Meer informatie

Taxikeuring

Met onze Taxikeuring kunnen uw taxichauffeurs altijd gezond en veilig de weg op. Wie wil werken als taxichauffeur dient in het bezit te zijn van een taxipas. Drie documenten zijn nodig om in aanmerking te komen voor deze pas. Naast het chauffeursdiploma en een Verklaring Omtrent Gedrag, is er de Geneeskundige Verklaring waarvoor de chauffeur […]

Meer informatie

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten worden voorkomen of verholpen. Een gezonde werkhouding en een optimale inrichting van een werkplek verschilt per werknemer en per werksituatie. Zit uw werknemer lang achter een beeldscherm? Is deze ergonomisch aangepast? En is de belichting en het klimaat van de werkruimte optimaal? […]

Meer informatie