Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Een laag ziekteverzuim en betere prestaties op de werkvloer hangen nauw met elkaar samen. Het is dan ook belangrijk om de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen. Daarvoor is er het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Met dit onderzoek kunt u vroegtijdig gezondheidsschade signaleren die kan optreden als gevolg van risico’s in het werk. Het resultaat is een duurzame inzetbaarheid van vitale medewerkers en een lager ziekteverzuim.

Onze specialist kan dit onderzoek voor u uitvoeren en zo de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s van uw werknemers in kaart te brengen. De basis voor het PAGO volgt uit uw Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) waarin de risico’s op de werkvloer in kaart zijn gebracht. Het PAGO mag op verzoek van de werknemer ook worden aangevuld met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te laten werken in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Dit houdt tevens de verplichting in om uw medewerkers het PAGO aan te bieden. Voldoet u hier niet aan, dan kan de Inspectie SZW u een forse boete opleggen. Elke werknemer mag echter zelf beslissen of hij gebruik wil maken van het PAGO.

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.