Nieuwe Arbowet: nog twee weken om alles op orde te krijgen…

Onlangs vroeg iemand me of hoe de arbo-vlag erbij hangt in het bedrijfsleven; hebben de meeste organisaties hun zaakjes al op orde? De nieuwe Arbowet is op al 1 juli 2017 ingegaan, maar per 1 juli 2018 – over twee weken dus! – moeten bedrijven alles geregeld hebben. Mijn antwoord aan de vraagsteller: er is nog heel wat werk aan de winkel…

Dat hoeft geen verrassing te heten, want de nieuwe Arbowet vraagt nu eenmaal veel van bedrijven. En door alle dagelijkse beslommeringen op de werkvloer, kan het zomaar zo zijn dat die 1 juli 2018 voor het gevoel opeens al heel snel voor de deur staat. En de klok tikt door. U heeft nog iets meer dan twee weken en dan mag u de deurbel vrezen. Inspecteurs van het ministerie van SZW deelt boetes uit van € 50.000 of meer aan organisaties van wie het beleid nog niet strookt met de nieuwe wet.

Maar het is nog geen 1 juli. Daarom zet VaardigWerk de vijf belangrijkste punten voor u op een rij.

Basiscontract
U moet een basiscontract hebben afgesloten met een gecertificeerde arbodienst. Dit contract moet ook afspraken bevatten over verzuimbegeleiding.

Second opinion
Uw werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen van een andere bedrijfsarts.

Positie bedrijfsarts
In de nieuwe Arbowet heeft de bedrijfsarts een meer onafhankelijke positie. Onderdeel daarvan is dat hij vrije toegang krijgt tot de werkvloer.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
Vanwege de nieuwe Arbowet moet uw RI&E worden aangepast op de punten van de preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienst.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Als werkgever bent u verplicht het PMO aan te bieden aan uw werknemers.

Op de website Arbo op Orde van het ministerie van SZW kunt u bekijken of uw beleid voldoet aan de nieuwe Arbowet. Ook heeft het ministerie een digitale toolbox samengesteld. Doe er uw voordeel mee. Heeft u vragen, zoekt u een sparringpartner of een gecertificeerde arbodienst, neem dan contact op met VaardigWerk: 0172 759 980.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten