Nog geen basiscontract voor arbo? De boetes worden al uitgedeeld

Ik geloof best dat demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher een aardige meneer is, maar past u deze dagen op voor zijn medewerkers. Heeft u personeel in dienst en nog geen basiscontract met een arbodienstverlener, dan kunnen zij u vanmiddag nog een boete opleggen van € 50.000 of meer.

Bedrijven hadden tot 1 juli om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. Dit was een van de veranderingen die de nieuwe Arbowet met zich meebracht. Wie dit afgelopen juli of augustus nog niet had geregeld, kreeg nog een vermaning. Maar per 1 september jongstleden is de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. In normaal Nederlands: de tijd van waarschuwen is voorbij. Wie zijn zaakjes nog niet op orde heeft, wordt onmiddellijk beboet.

Inhoud basiscontract
Daarbij is geen ruimte meer voor coulance. Ook de inhoud van het basiscontract wordt aan een strikte controle onderworpen. Bevat deze geen afspraken over de verzuimbegeleiding, dan krijgt de organisatie in kwestie ook een boete opgelegd. Een uitzondering geldt voor bedrijven die vóór 1 juli 2017 al een contract hadden met een arbodienstverlener. Zij krijgen tot 1 juli 2018 om dit contract in overeenstemming te brengen met de nieuwe Arbowet.

Dat de nieuwe wetgeving tot vraagtekens leidt, hebben wij bij VaardigWerk de afgelopen maanden op kantoor gemerkt. Opvallend veel vragen hadden betrekking op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Waar u ook op moet letten
Vanwege de nieuwe Arbowet moet uw RI&E worden aangepast op de punten van de preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienst. Anders dan vaak wordt gedacht, betekent dit niet dat u opnieuw erkenning moet aanvragen van uw RI&E. Ook met de wijzigingen blijven uw instrumenten goedgekeurd tot de afgesproken datum. Heeft u uw RI&E de laatste jaren laten versloffen, bel ons dan voor advies. Is uw RI&E niet op orde, dan staat u een fikse boete te wachten.

Ook het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is in de nieuwe Arbowet opgenomen. Als werkgever bent u verplicht het PMO aan te bieden aan uw werknemers. Zij zijn niet verplicht hiervan gebruik te maken – tenzij in de CAO anders is bepaald. Vergeet u het PMO aan te bieden aan uw werknemers, dan kan dit leiden tot problemen. De Arbowet bepaalt niet hoe vaak werknemers een PMO aangeboden moeten krijgen. Dit is onder meer afhankelijk van de sector waarin u opereert. Zorg dat u het PMO goed regelt; dit kan leiden tot een daling van het verzuim.

Heeft u vragen over de nieuwe Arbowet? Neem dan contact op met VaardigWerk: 0172 759 980.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten