Grip op Verzuim

24 okt 02:45

Verzuim  is een complexe materie. Het is vervelend voor uw medewerker én voor de organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. Allerlei vragen komen op u af. Hoe begeleid je iemand? Wat mag wel en wat mag niet? Welke stappen kent de Wet verbetering poortwachter? Hoe ga ik effectief de diverse verzuimgesprekken aan met uw medewerkers.

Programma

Deze eendaagse training duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Tijdens de dag komen de volgende thema’s aan bod:
  • Begrippen, cijfers en kosten gerelateerd aan verzuim
  • Relevante wetgeving
  • Rolverdeling (verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse partijen)
  • Preventie van verzuim
  • Gesprekstechnieken bij Frequent verzuim

Aanpak

Deze praktische training is voor iedereen die met verzuim bezig is. We behandelen de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden. We maken interactief de vertaalslag naar jouw praktijk en je oefent met casussen. Je krijgt gerichte feedback en aanwijzingen die aansluiten bij wat je tegenkomt in de praktijk. Zo kun je de geleerde kennis en vaardigheden meteen de volgende dag succesvol toepassen in je eigen situatie.

Aanmelden training

Aanhef
Dhr.Mevr.

De Arbowet verplicht u om een basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. Met ons Verrichtingen-abonnement voldoet u aan alle eisen van het basiscontract. Met het IVOOR-abonnement sluit u een basisplusabonnement af en ontzorgen we u volledig in al uw arbozaken.De Arbowet verplicht u om een basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. Met ons Verrichtingen-abonnement voldoet u aan alle eisen van het basiscontract. Met het IVOOR-abonnement sluit u een basisplusabonnement af en ontzorgen we u volledig in al uw arbozaken.De Arbowet verplicht u om een basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. Met ons Verrichtingen-abonnement voldoet u aan alle eisen van het basiscontract. Met het IVOOR-abonnement sluit u een basisplusabonnement af en ontzorgen we u volledig in al uw arbozaken.De Arbowet verplicht u om een basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. Met ons Verrichtingen-abonnement voldoet u aan alle eisen van het basiscontract. Met het IVOOR-abonnement sluit u een basisplusabonnement af en ontzorgen we u volledig in al uw arbozaken.

Andere trainingen

24 okt

De nieuwe Arbeidswet: ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’

In het najaar van 2019 gaan wij deze training verzorgen samen met een advocaten kantoor.

Meer informatie

24 okt

Grip op Verzuim

Deze praktische training is voor iedereen die met verzuim bezig is.

Meer informatie

24 okt

Preventiemedewerker

In deze cursus zullen de relevante zaken zoals: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker worden doorgenomen, aangevuld met thema’s vanuit de Arbowetgeving en de beheersing van Arbo risico’s.

Meer informatie

Voor wie mogen wij werken?