Preventiemedewerker

24 okt 03:40

Na de succesvolle training van 2018 organiseert VaardigWerk, om duidelijkheid te geven welke taken een preventiemedewerker dient op te pakken,

Een training voor Preventiemedewerkers

Een maatwerk training tot preventiemedewerker waarin theorie en praktijk worden afgewisseld. In deze cursus zullen de relevante zaken zoals: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker worden doorgenomen, aangevuld met thema’s vanuit de Arbowetgeving en de beheersing van Arbo risico’s. De RIE (risico inventarisatie en evaluatie) is een onderdeel van de training en zal worden doorgelopen op thema’s en risico’s die bij het eigen bedrijf kunnen spelen. Onderwerpen waarop nog onvoldoende kennis is in relatie tot de bedrijfsrisico’s zullen verdiepend worden uitgewerkt. De keuze is afhankelijk van de beschikbare kennis en vaardigheden van de cursist. Tijdens het praktijkgedeelte wordt er een rondgang door het bedrijf gelopen om te beoordelen hoe de aanwezige risico’s beoordeeld kunnen worden. Overige informatie Het lesmateriaal bestaat uit een PowerPointpresentatie in PDF en zal als naslagwerk aan de cursist worden overhandigd. De training wordt afgerond met een certificaat van deelname. Deze opleiding wordt in company aangeboden. De kosten voor deze training bedraagt € 175 per cursist. Geef u uiterlijk …… op. U kunt dit doen door een e-mail met uw gegevens te sturen aan info@vaardigwerk.nl of door te bellen naar 0172-759980.

Aanmelden training

Aanhef
Dhr.Mevr.

Andere trainingen

24 okt

De nieuwe Arbeidswet: ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’

In het najaar van 2019 gaan wij deze training verzorgen samen met een advocaten kantoor.

Meer informatie

24 okt

Grip op Verzuim

Deze praktische training is voor iedereen die met verzuim bezig is.

Meer informatie

24 okt

Preventiemedewerker

In deze cursus zullen de relevante zaken zoals: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker worden doorgenomen, aangevuld met thema’s vanuit de Arbowetgeving en de beheersing van Arbo risico’s.

Meer informatie

Voor wie mogen wij werken?