Verwijs niet te makkelijk door naar de bedrijfsarts

Vijf jaar geleden telde Nederland nog bijna 2.000 bedrijfsartsen. Inmiddels zijn dat er nog maar zo’n 1.600 en de verwachting is dat dit de komende jaren blijft afnemen. Voor bedrijven met zieke medewerkers betekent dit langere wachttijden en mogelijk hogere kosten – maar dat hoeft niet!

Ondernemers hebben vaak de neiging om medewerkers met klachten meteen door te verwijzen naar de bedrijfsarts. Dat is lekker makkelijk en de werknemer heeft daar wettelijk recht op. Maar hoewel een gesprek met de bedrijfsarts inderdaad een recht is, is het niet altijd een passend antwoord op de situatie.

Klachten vaak niet medisch
Niet elke werknemer met klachten heeft direct behoefte aan een bedrijfsarts. Maar liefst twee op de drie klachten zijn niet medisch van aard. Een gesprek met de casemanager of verzuimmanager kan al veel informatie aan het licht brengen of leiden tot een oplossing.

Ook kunt u ervoor kiezen de verpleegkundige in te schakelen. In tegenstelling tot de bedrijfsarts is deze snel beschikbaar. De verpleegkundige beoordeelt de situatie en brengt advies uit aan de bedrijfsarts. Die kan dit advies overnemen, waardoor u eerder een uitspraak heeft over de situatie.

BIG-geregistreerd
Omdat verpleegkundigen BIG-geregistreerd zijn, kunnen zij medische informatie doornemen met de bedrijfsarts. Zij hebben afspraken over wie wat mag doen, de zogeheten taakdelegatie. Dit is een voordeel ten opzichte van de casemanager, die niet BIG-geregistreerd is. Zo kan de verpleegkundige in bepaalde gevallen een handige ‘tussenoplossing’ zijn. Het is ook mogelijk om de verpleegkundige in te schakelen voor ‘kleine zaken’ waarvoor u niet direct de bedrijfsarts wilt benaderen.

Door niet direct jan en alleman door te verwijzen naar de bedrijfsarts, maar vervolgstappen zorgvuldig per casus te bekijken, vermijdt u lange wachtlijsten, hogere kosten en onnodige bezoeken aan de bedrijfsarts. Het tekort aan bedrijfsartsen zal nog wel even een probleem blijven. Maar met een slimme aanpak is dit tenminste niet meer meteen úw probleem.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Preventief Medisch Onderzoek

Breng de gezondheid en verzuimrisico’s van uw medewerker in kaart met een Preventief Medisch Onderzoek.  De gezondheid van een werknemer komt...

Lees meer keyboard_backspace

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan...

Lees meer keyboard_backspace

BHV Cursus

Wees voorbereid op calamiteiten; weet wat te doen bij brand, ontruimingen of ongelukken. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten,...

Lees meer keyboard_backspace

Re-integratietrajecten (1e en 2e spoor)

Uw zieke medewerker laten re-integreren in zijn oude functie of juist in een andere organisatie? Wij bieden uw werknemer individuele begeleiding naar...

Lees meer keyboard_backspace

Bekijk meer losse diensten Meer diensten

Voor wie mogen wij werken?