Werknemersportaal

Medewerkers kunnen te allen tijde hun eigen medisch dossier inzien. Het is wettelijk niet toegestaan om inzage in het eigen medische dossier te weigeren. Ook niet wanneer de bedrijfsarts het niet in het belang van de medewerker vindt, bijvoorbeeld vanwege de psychische impact. Ook kan de medewerker om een kopie van het eigen medisch dossier vragen. Zodra een medewerker hierom vraagt, dan moet het medisch dossier zo snel mogelijk door de bedrijfsarts aan de betrokken medewerker verstrekt worden.

Mocht u vragen hebben over uw medische dossier, dan kunt u contact opnemen met het medische secretariaat van VaardigWerk via medisch@laboritas.nl.

Meer informatie over uw medische dossier in Track Verzuim vindt u via onderstaande link.

https://www.tracksoftware.nl/blog/het-werknemersportaal-van-track/