Ziek- en Herstelmeldingen

In uw overeenkomst met Vaardigwerk is opgenomen om per direct op dag 1 (uiterlijk op dag 7) de ziekmelding door te geven via Track Verzuim.

Invoeren van ziekmelding

Navigeer in Track Verzuim naar het tabblad werknemers. Selecteer de medewerker waar u een ziekmelding voor wilt aanmaken door eenmaal op de medewerker in de lijst te klikken. Klik op de knop verzuim – verzuimdossier om een nieuwe verzuimmelding aan te maken zoals in onderstaande print screen.

In bijgevoegde handleiding heet het betreffende kopje ‘Ziekmelden’ (Hoofdstuk 4.2) , dit is recentelijk aangepast.

Invoeren van een herstelmelding 

Navigeer in Track Verzuim naar het tabblad werknemers. Selecteer de medewerker waar u een herstelmelding voor wilt aanmaken door eenmaal op de medewerker in de lijst te klikken. Klik op de knop verzuim – herstelmelding om een nieuwe herstelmelding aan te maken.