Wat is taakdelegatie en wie heeft er toegang tot mijn medisch dossier?

Om goed invulling te geven aan de verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid van u en of uw medewerker, werk Vaardigwerk met een Arbobehandelteam. Binnen dit team zijn verschillende specialisten nauw betrokken bij de begeleiding van u als medewerker of uw medewerker. Met als doel duurzaam te re-integreren.

De professionals binnen het Arbobehandelteam kunnen zijn:

De bedrijfsarts, Art in opleiding tot bedrijfsarts, Arts-specialist, Arboverpleegkundige, praktijk ondersteuner bedrijfsarts en Casemanager verzuim.

De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor de sociaal medische begeleiding, de verzuimbegeleiding, maar kan een aantal taken delegeren. Hierbij behoudt de bedrijfsarts wel de controle door middel van supervisie.

Onder supervisie van de (staf) bedrijfsarts, zijn onderstaande professionals:

  • Arts in opleiding tot bedrijfsarts
  • (Basis)Arts, Arboverpleegkundige, Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts

Deze professionals hebben toegang tot de medische gegevens en voeren onder supervisie van de bedrijfsarts spreekuren of andere werkzaamheden uit. Dit heet Taakdelegatie. De bedrijfsarts kan dus een aantal taken delegeren, denk hierbij een eerste medische triage, vervolgconsulten, en inzetbaarheidsgesprekken.

In de uitnodiging van het spreekuur staat aangegeven met welke professional u of uw medewerker een spreekuur of gesprek heeft.

De supervisie en controle op de taakdelegatie vindt dagelijks plaats door de verantwoordelijke (staf) bedrijfsarts.

Heeft u nog vragen over taakdelegatie en supervisie in het algemeen en of specifiek voor uw dossier en of het dossier van uw medewerker, dan kunt u uw vraagstellen via het contact formulier of telefonisch contact opnemen Vaardigwerk:

Europalaan 16 (Tauro)
2408 BG Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 – 75 99 80
E-mail: info@vaardigwerk.nl