Werkgevers, opgelet: 22 procent meer loonsancties in 2017

Heeft u de re-integratie van zieke medewerkers op orde? U doet er goed aan uw activiteiten op dit vlak eens kritisch onder de loep te nemen. Het UWV is namelijk actiever dan ooit in het opleggen van sancties aan werkgevers bij wie de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn.

Volgens HR Rendement is het aantal ‘inhoudelijke loonsancties’ van het UWV in 2017 met maar liefst 22,6 procent gestegen. En geloof me: op loonsancties zit je als werkgever in zo’n situatie absoluut niet te wachten. Een inhoudelijke loonsanctie houdt namelijk in dat u nog maximaal een jaar extra loon moet door betalen (bovenop de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid). Bovendien mag u de werknemer in kwestie in die periode niet ontslaan. Kortom: hogere kosten en nog meer gedoe.

Minder verslagen
U loopt het risico op een loonsanctie als u naar inzicht van het UWV te weinig (of de verkeerde) re-integratie-inspanningen hebt verricht. Een voorbeeld is het niet tijdig opstarten van een re-integratietraject tweede spoor.

En terwijl het aantal loonsancties in 2017 (net als in 2016) fors steeg, lijken werkgevers slordiger te worden in hun administratie. Uit het jaarverslag van het UWV blijkt dat het aantal ontvangen re-integratieverslagen met ruim 18 procent is gedaald. Dit kan natuurlijk deels een gevolg zijn van een sterkere economie, maar we kunnen er ook weer niet uit concluderen dat werkgevers alle zeilen hebben bijgezet om sancties te ontlopen.

Hoe ontloopt u sancties?
U heeft een zieke medewerker die (nog) niet kan terugkeren in zijn oude functie. Maar u heeft wel een andere plek in de organisatie beschikbaar. Dit wordt re-integratie eerste spoor genoemd. VaardigWerk begeleidt uw werknemer tot deze weer volledig aan het werk is in zijn oude functie.

Het kan ook zijn dat een werknemer na zijn verzuim niet meer bij u kan terugkeren. Dan kijken wij, samen met uw medewerker, naar de mogelijkheden bij andere werkgevers: dit is re-integratie tweede spoor. Onze casemanager brengt samen met de werknemer de mogelijkheden in kaart. Samen gaan ze op zoek naar nieuw werk.

Het UWV wordt met het jaar actiever in het uitdelen van sancties. Door uw re-integratietrajecten te laten uitvoeren door VaardigWerk (ISO 9001-2015), voldoet u aan alle relevante wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Neem contact op voor uw vragen of voor een vrijblijvende kennismaking: 0172 759 980 of info@vaardigwerk.nl.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten