Wetgeving

Heeft u personeel in dienst? Dan heeft u te maken met de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. Daarin zijn de rechten en plichten vastgelegd hoe werkgevers en werknemers kunnen bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Arbowetgeving is meer dan alleen de Arbowet; onder Arbowetgeving verstaan we alle wetten en regels die te maken hebben met arbeidsomstandigheden. Naast de Arbowet zijn er andere regels en wetten die te maken hebben met werk en verzuim. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Privacy en Wet Verbetering Poortwachter. Hier bespreken we de belangrijkste wetten.

Wilt u weten of u voldoet aan de huidige wet- en regelgeving of heeft u een vraag hierover?

Wij helpen u graag verder.

Meer informatie over Wetgeving?

Wij helpen u graag persoonlijk verder

Direct contact