Privacywetgeving

Vanwege de privacy van uw werknemers mogen niet alle gegevens over hun ziekte zomaar worden opgeslagen. U als werkgever, maar ook de bedrijfsarts en de arbodienst hebben te maken met bepaalde regels.

Welke informatie mag u als werkgever opvragen? Als uw werknemer ziek is mag u als werkgever een aantal dingen wel en een aantal dingen niet vragen. Zo mag de gevraagde informatie alleen te maken hebben met begeleiding bij ziekte en re-integratie. Het is niet toegestaan om te vragen naar de aard of de oorzaak van de ziekte. Belangrijk om te weten is dat u ook niet mag vragen of de ziekte werkgerelateerd is. Wel mag u informeren of er sprake is van een bedrijfsongeval.

Welke informatie mag u bij uw werknemer opvragen en noteren?
• Telefoonnummer en verpleegadres;
• Verwachte duur van het verzuim (dus niet van de ziekte);
• Arbeidsmogelijkheden;
• Lopend werk (afspraken, overdracht van werkzaamheden);
• Of er sprake is van een bedrijfsongeval;
• Of er een andere partij aansprakelijk is bij bijvoorbeeld een verkeersongeval.

Als voorbeeld: u mag wel opschrijven dat uw werknemer een aangepaste stoel nodig heeft, maar niet dat deze chronische rugklachten heeft.

Welke informatie mag de bedrijfsarts delen met de werkgever en/of arbodienst?
De bedrijfsarts stelt de beperkingen van uw zieke werknemer vast. De bedrijfsarts valt onder het medisch beroepsgeheim en mag vragen naar medische informatie om deze beoordeling te maken. Deze gegevens worden niet met de werkgever of arbodienst gedeeld. Om aan te geven in hoeverre uw werknemer arbeidsgeschikt is, gebruikt de bedrijfsarts een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Hierin wordt aangegeven welke taken uw werknemer kan uitvoeren, zonder informatie over het ziektebeeld te geven. De FML mag wel gedeeld worden met werkgever en arbodienst.

Welke gegevens mag de arbodienst opvragen?
De arbodienst mag geen medische gegevens opvragen en administreren. Wel mag een arbodienst dezelfde informatie opvragen als de werkgever. Dat betreft alleen informatie die te maken heeft met de begeleiding bij ziekte en re-integratie.

Welke informatie deel je als werknemer wel en welke niet met je werkgever?
De werknemer bepaalt zelf welke informatie gedeeld wordt buiten de informatie waar de werkgever naar mag vragen. Natuurlijk mag u zelf meer informatie met uw werkgever bespreken als die informatie relevant is. Vaak wordt dat ook gedaan, maar u bent niet verplicht om medische gegevens te delen. De werkgever of arbodienst mag deze informatie niet vastleggen.

sadas

dasdasd

asd

Voor wie mogen wij werken?