Inspectie SZW vervijfvoudigt budget voor handhaving

Ondanks de torenhoge boetes die er staan voor slechte arbeidsomstandigheden of een gedateerd (of niet-bestaand) RI&E, doen werkgevers nogal eens laconiek over de Inspectie SZW. ‘Die inspectie met z’n onderbezetting… die staat heus niet morgen op de stoep.’ Maar die gedachtegang zit ernaast – en in meer dan één opzicht.

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is extra geld beschikbaar gesteld voor het versterken van de Inspectie SZW, de toezichthouder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om handhaving en fraudebestrijding te intensiveren, wordt er tijdens de regeerperiode ieder jaar meer geld vrijgemaakt om werkgevers achter de vodden te zitten.

50 miljoen extra
Vorig jaar kreeg de ‘handhavingsketen’, waar de Inspectie SZW onder valt, 13 miljoen euro extra van het kabinet. Dit jaar krijgt de keten er 25 miljoen bij. Daarna loopt de investering nog verder op, tot 50 miljoen euro structureel extra in 2022. Het budget voor handhaving door de Inspectie SZW stijgt de komende jaren van 8,6 miljoen euro in 2018 naar 45,6 miljoen euro in 2022. Dit is een dikke vervijfvoudiging.

“Er wordt voornamelijk geïnvesteerd in het aannemen van inspecteurs die met bijbehorende bevoegdheden bedrijven kunnen inspecteren”, schrijft de Inspectie in het jaarverslag. Hiermee kunnen in het bijzonder ‘schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en arbeidsuitbuiting (…) intensiever worden tegengegaan’, aldus staatssecretaris Tamara van Ark.

Dat de Inspectie daarin voortvarend te werk gaat, blijkt wel uit vacatures als deze, van 20 februari jongstleden: ‘Inspectie SZW zoekt 30 arbo-inspecteurs’.

Willekeurige checks
Maar werkgevers zitten ernaast als ze denken dat ze de Inspectie SZW alleen ‘op de stoep’ kunnen krijgen. Inspecteurs gaan niet alleen bedrijven langs, er worden ook willekeurige checks gedaan via de computer. Dan krijgt u een mail of een telefoontje: kunt u aantonen dat u werkt met een gecertificeerde arbodienst? Of u krijgt het verzoek om uw Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) per ommegaande op te sturen.

Werkgevers doen er goed aan hun arbogerelateerde zaakjes goed op orde te brengen. Met tientallen miljoenen extra voor de Inspectie kan een te laconieke houding uitlopen op een dure grap.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten